ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ทำบุญกฐินสามัคคีบ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ทำบุญกฐินสามัคคีบ้านท่าช้าง ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-19 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th