ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายงานโดย : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-19 อ่าน : 12
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th