ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ
     

     วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ทำกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันศุกร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสำหรับนักเรียน ให้นักเรียนรู้จักการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ บทสวดมนต์สรภัญญะ และกล่าวคำแผ่เมตตาได้ถูกต้องทำให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และได้รับชมภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต เรื่อง “ธรรมใจ”  เพื่อปลูกฝังแนวคิดนักเรียนให้ตระหนักถึงเรื่องภัยของการทุจริต

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-20 อ่าน : 136

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th