ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว

วันที่ 13-18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565   โรงเรียนโป่งขุนเพชร สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา โรงเรียนโสกปลาดุก

รายงานโดย : โรงเรียนโป่งขุนเพชร ::..วันที่ส่ง : 2022-11-20 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th