ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา.10.30 น.นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ได้ออกนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต ในการนี้ นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงษ์ ผู้อำนวยการการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายทุ่งกระเจียว คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรับการนิเทศฯ ในครั้งนี้

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-20 อ่าน : 32
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th