ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ นายบุญชู แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ได้มอบหมายให้ครูเวรประจำวันให้โอวาทแก่นนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนทั้งนี้คณะครูได้นำนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ให้เกิดบรรยากาศที่น่าเรียนรู้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 17
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th