ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
     
รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองผักชี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 62

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th