ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองผักชี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th