ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก

วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหานค่าย ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th