ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำสัปดาห์
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมกิจกิจกรรม เพื่อฝึกสมาธิ ให้มีความพร้อมในการเรียน 
และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา ตามหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th