ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

“THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

โรงเรียนบ้านหัวสะพานนำโดย ท่านรองธิติพร ศรีจันดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ครูประจำวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยให้นักเรียนศึกษาเรื่อง “THE DIARY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย รากเหง้าความเป็นไทย และมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 4
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th