ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) โดยมี นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 98

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th