ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ซึ่งประกอบไปด้วย นายบุญเรือง ดียางหวาย ประธานเครือข่ายโรงเรียนโป่งนก นายวิรุด  กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานยาว และนางสาวกรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโป่งนก  เพื่อดูการเตรียมความของสถานศึกษา พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องเรียน ให้กำลังใจให้คำแนะนำคณะครูและนักเรียน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th