ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองผักชี ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th