ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ กับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านช่องทาง YouTube

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
มอบหมายให้ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
กับวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิปรายการ The Diary 
บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องราว
ในอดีตและเข้าใจถึงรากเหง้าของคนไทย
ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจในรูปแบบแอนิเมชัน

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th