ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้(ค่ายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 และบรรยายพิเศษ  ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้ขอบคุณบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็น Partnership School โดยมูลนิธิทองพูลหวั่งหลีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000 บาทให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการพูดสื่อสารด้วยความมั่นใจ และกล้าที่จะแสดงออกทางด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางสำเนียง เพ็งพล ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุรษฎร์อุปถัมภ์) ,ผู้จัดการบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ,คณะผู้บริหารในเครือข่าย,คณะครู ได้ร่วมปลูกต้นอโวคาโด ณ แปลงสาธิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 15
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th