ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.บำเหน็จณรงค์ ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และเน้นย้ำให้นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นและคณะครูได้ดูแลลูกๆนักเรียน ในเรื่องการอ่านออก การเขียนคล่อง ของทุกระดับชั้น เนื่องจากภาวะ Learning Loss ด้วยความห่วงใยลูกๆนักเรียนที่จะได้เรียนต่อไปในอนาคต จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) อ.บำเหน็จณรงค์ ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ ผอ.โรงเรียนและคณะครู นำเยี่ยมห้องเรียนทุกระดับชั้น

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 31
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th