ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(ENGLISH CAMP) ประจำปีการศึกษา 2565 

       วันจันทร์์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(ENGLISH CAMP) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนางสำเนียง  เพ่งผล  ผอ.รร.   นางสาวจิรสุดา  วิชาจารย์ รองผอ. คณะผู้บริหารเครือข่ายตำบลบ้านเพชร คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ประจำปีการศึกษา 2565 

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th