ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รับมอบเงินบริจาค
     

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) พร้อมด้วยคณะครูเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณฐิตถิ ธีรธิติวงศ์ และครอบครัว ซึ่งโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 84

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th