ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-21 อ่าน : 35
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th