ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา.13.30 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานดำเนินการประชุมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) โดยมีนายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล และทีมกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการขยายผลการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2022-11-22 อ่าน : 21
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th