ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กิจกรรม สอบธรรมศึกษา ประจำปี2565

    วันอังคาร ที่15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โรงเรียนรังงามวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี2565 ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนเนินสง่าวิทยา

รายงานโดย : โรงเรียนรังงามวิทยา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-22 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th