ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชย.3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
     

14 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้ต้อนรับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย รองฯพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ พรอมคณะ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ด.ช.ธนบดี ขึ้นเสา นักเรียนชั้นป.5 และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูผู้สอนทุกชั้นเรียน 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ::..วันที่ส่ง : 2023-03-15 อ่าน : 10
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th