ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

THE DAIRY บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ได้ดำเนินการจัดการ เรียนการสอนบูรณาการกับรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาคลิป "เดอะ ไดอารี่

บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย" ผ่านทาง YOUTUBEเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในความเป็นไทย

 

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-22 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th