ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2022-11-22 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th