ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม "NBK เปิดบ้าน Open house" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)
     

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "NBK เปิดบ้าน Open house" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) โดยในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active learning ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานอาชีพ ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยมีนายสันติ สิงหาพรม ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นายสมชาย  ร่มโพธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวาสนา  ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายกุดน้ำใส-หนองบัวโคก คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-03-16 อ่าน : 22
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th