ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
     

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา ทัศกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมรับตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุปราณี นฤนาทนโรดม) ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา ของหน่วยงานการศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-03-16 อ่าน : 111

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th