ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

การกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

          เมื่อ วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูนำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพและส่งเสริมผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ

รายงานโดย : โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th