ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์

           เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ซึ่งเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีนักเรียนเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมและมีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 

รายงานโดย : โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th