ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดบ้านวิชาการอนุบาลเทพสถิต ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม "A.B.T. Open house"
     

วันที่  17  มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญเเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "A.B.T. Open house" เปิดบ้านวิชาการอนุบาลเทพสถิต ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษาการมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคฯ ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้ร่วมเป็นพยานในการจัดทำmou ความร่วมมือพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ของ ร.ร.อนุบาลเทพสถิตและร.ร.เทพสถิตวิทยา และเยี่ยมชมบูทผลงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ ฯ และ 1 กลุ่มงานปฐมวัย และเยี่ยมชมการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EIS)ป.1 พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้คำแนะนำแก่คณะครูผู้ดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป โดยมีนายฌานธร บุญทัน ผอ.โรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-03-17 อ่าน : 25
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th