ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
     

ด้วยโรงเรียนจอมแก้ววิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตามประกาศโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนจอมแก้ววิทยา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานโดย : โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ::..วันที่ส่ง : 2023-03-17 อ่าน : 41
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th