ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 65 ณ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายฌานธร บุญทัน ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผอ.รร.บ้านซับหมี และคณะ ที่ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th