ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมนักเรียนตามโครงการวัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำโดย นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมอบรมโครงการ “วัยเรียนวัยใส รักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่จะเข้าสู่วันรุ่น เห็นคุณค่าในตนเอง แสดงออกถึงความความรักในวัยเรียนอย่างถูกวิธี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ นายอานนท์  เกสันเทียะ นักจิตวิทยา จาก สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวธิดา จันทึก นักจิตวิทยาจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3  และนายรฐนนท์ จงเทพ ครูจิตวิทยา จาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ::..วันที่ส่ง : 2022-11-23 อ่าน : 3
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th