ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     

เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 , 13-14 มีนาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 95 คน ซึ่งดำเนินการสอบตามรายวิชา เพื่อวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ::..วันที่ส่ง : 2023-03-18 อ่าน : 115

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th