ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายงานโดย : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ::..วันที่ส่ง : 2023-03-18 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th