ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา "ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ"
     

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา นำโดยนายบุญชู แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิธีบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ::..วันที่ส่ง : 2023-03-18 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th