ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
     

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันแห่งความภูมิใจ(ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้น ป. ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกำลังใจให้เกียรติแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้น ป. ๖ รวมถึงการประสานความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนจอมแก้ววิทยาให้แน่นแฟ้น มั่นคง ยืนยาวยิ่งขึ้น

รายงานโดย : โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ::..วันที่ส่ง : 2023-03-19 อ่าน : 5
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th