ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 และ4 ปีการศึกษา 2565
     

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 3-4 ณ ห้องประชุม โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ของนางสาวนางสาวอุทัยทิพย์ บุตรงามและนางสาวปริยา จอกทอง ครูผู้ช่วย โดยได้มีการนำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมายโดยในการนี้คณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครูมืออาชีพและเพิ่มประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ::..วันที่ส่ง : 2023-03-19 อ่าน : 7
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th