ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การประเมินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
     

การประเมินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่ากูบ ::..วันที่ส่ง : 2023-04-07 อ่าน : 239

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th