ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ พร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
     

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนทุกๆคน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ จัดการเรียนการสอน ต้อนรับการเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-15 อ่าน : 6
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th