ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) เนื่องด้วยโอกาสมาส่งครูย้าย
     

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)ได้เดินทางมาส่งคุณครูย้าย ได้แก่ คุณครูกัญญารัตน์ สงค์ไมล์ และ คุณครูสุพัตรา โสภา ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-15 อ่าน : 182

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th