ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สืบเสาะอิสระบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา เรื่องวัสดุคืออะไรโรงเรียนบ้านท่ากูบ
     

สืบเสาะอิสระบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา เรื่องวัสดุคืออะไรโรงเรียนบ้านท่ากูบ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่ากูบ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-16 อ่าน : 24
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th