ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566
     

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2566  นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ มอบหมายให้   คุณครูเปรมจิตร์ แผ่นทอง พบปะนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  โดยแนะนำการปฏิบัติตน รู้หน้าที่ มีระเบียบ วินัย อ่อนน้อมถ่อมตน ปรับตัวให้ทันกับยุคของเทคโนโลยี เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความปลอดภัย

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองตอ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-17 อ่าน : 16
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th