ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พ.ศ.2566
     

ระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  พ.ศ.2566

ระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน ว่าด้วยเรื่องการตัดทรงผมของนักเรียนชายเเละนักเรียนหญิงของโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมา

รายงานโดย : โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ::..วันที่ส่ง : 2023-05-22 อ่าน : 14
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th