ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบาย เพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จาก สพฐ.
     

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบาย เพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนานโยบาย เพื่อสนับสนุบผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ๔ ภูมิภาค  นำโดยนางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการ นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นางสาวนิตยา  มั่นคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวริสากรณ์  ทองสะอาด  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชย.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครูคลังสมอง) ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ  จำนวน ๖  โครงการตามประเด็นการติดตาม และ  เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ และโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-05-24 อ่าน : 21
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th