ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
วิดีโอต้อนรับคณะนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
     

วิดีโอ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่ากูบ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-25 อ่าน : 20
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th