ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
การดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านท่ากูบ
     

วิดีโอ การดำเนินตามโครงการ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านท่ากูบ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-25 อ่าน : 214

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th