ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
     

          เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนหัวสะพานประชาสรรค์ ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก นายศรายุทธ ปาปะกัง ประธานเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก และ นายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาด ลงพื้นที่เยี่ยมห้องเรียนในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนพร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้

          #คลิปข่าวประชาสัมพันธ์ ==> https://fb.watch/kLcbCQuVC1/

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ::..วันที่ส่ง : 2023-05-25 อ่าน : 208

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th