ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนบ้านท่ากูบและโรงเรียนบ้านวังกุง
     

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ นายธนวัฒน์  อ่อนวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากูบ  และนางภาณินี ศรีทัศน์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ได้ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ด้านการดำเนินการตาม นโยบายการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่ากูบและโรงเรียนบ้านวังกุง อ.ซับใหญ่ โดยคณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมห้องเรียนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กับคณะครูและนักเรียน โดยเน้นย้ำด้านคุณภาพผู้เรียนและความปลอดภัยทุกๆ ด้าน การบริหารจัดการโครงการอาหารกลาง

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-05-25 อ่าน : 15
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th