ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
     

แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด โอนเข้าบัญชีวันที่ 30 สิงหาคม 2566  บัญชีธนาคารออมสิน และ ธกส. โอนเข้าบัญชีวันที่ 1 กันยายน 2566

ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และออกใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-01 อ่าน : 247

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th