ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรมการจัดเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) โรงเรียนคุณภาพ สพป.ชัยภูมิ 3
     

  ดู "รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิเขต 3"            https://youtu.be/WXID_KaOzvM?si=GT7rNWXiJTn-tNch

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ::..วันที่ส่ง : 2023-12-19 อ่าน : 289

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th